Dugnadsgrupper

Å ha barn i teater medfører stor glede, men også litt arbeid. Vi er helt avhengig av en dose foreldreinnsats i forbindelse med forestillingene. Dette innebærer bl.a. hjelp til å lage kostymer, scenografi samt bake kaker og stå en økt i kafeteria. I tillegg må det være noen som hjelper både barn og rekvisitter på og av scenen under forestillinger (Inspisienter). Det er veldig sosialt å delta i dugnadsgruppene og man sitter igjen med en følelse av å ha dratt det hele i havn. Alle foreldre må melde seg til en av de tre dugnadsgruppene: 

 
Scenografi
Denne gruppen bistår med alternative dugnadsoppdrag i forkant av den store forestillingen, som søm av kostymer, snekring av kulisser/rekvisitter samt scenearbeidere (inspisienter) under forestillingen.
Kontakt: scene@strommenbarneteater.no
 
PR/Markedsføring
Markedsføring av storforestillingen i ulike medier, samt skaffe sponsorer til hovedforestilling.
Kontakt: pr@strommenbarneteater.no
 
Sosial og kafeteria
Her er oppdraget knyttet til både sommer- og vinterforestilling med kafeteriadrift og kakebaking. I tillegg bistår gruppen hvis teateret arrangerer sammenkomster, som f.eks. teppefallsfest.
Kontakt: sosial@strommenbarneteater.no    
   
 

Seneste nyheter

Kommende events